گابیون چیست؟

گابیون چیست؟   در جواب این سوال که گابیون (Gabion) چیست در ابتدا می توان گفت کلمه ای است ایتالیایی و به معنای محفظه ی بزرگ. اما در علوم مربوط به راه و ساختمان، به محفظه هایی ساخته شده ازهر نوع فنس گفته می شود که درون آن با سنگ و یا متریال دیگری به صورت خشکه چینی...